Zgodovina

Robanov kot je ena od treh ledeniških dolin na solčavskem. Že od leta 1950 je zavarovan kot naravna znamenitost, od leta 1987 pa je dolina Robanov krajinski park. Za to ima veliko zaslug Jože Vršnik - Robanov, domačin in velik ljubitelj narave, zlasti domačije in Robanovega kota. V območje krajinskega parka Robanov kot spada tudi nekaj kmetij. V urbarju iz leta 1426 so že omenjena hišna imena kmetij, ki so poznana še danes. Tako je omenjena poleg drugih tudi Govčovak metija, kjer se nahaja apartma Bela.

Ker je Robanov kot krajinski park, veljajo tu zaradi ohranitve okolja posebne zahteve. Dolina je zaprta za ves promet, gradnja počitniških hiš ni dovoljena. Moja stara starša Franc in Nina Vršnik sta si prizadevala zgraditi si preužitkarsko hišo. Na mestu, kjer stoji hiša Bela je bila nekoč sušilnica za sadje. Ravno to je omogočilo, da sta lahko pridobila dovoljenje za gradnjo preužitkarske hiše.

Hiša je zgrajena v skladu s strogimi predpisi o arhitekturi zgradb značilnih za to območje. Ena od takšnih posebnosti je prav gotovo tudi lesena kritina. Takšna macesnova streha je bila značilna za planinske koče in čebelnjake tega območja. V hiši sta stara starša preživela nekaj let. Kasneje sta jo dedovali moja mama in njena sestra. Ker nobena od njiju sedaj še ne živi na tem mestu, smo jo preuredili v apartmaje za oddajo. Ime Bela pa smo izbrali v okolici. Bela je hudourniški potok ki teče po dolini Robanovega kota in je tudi izoblikoval dolino.

Imate vprašanja ali želite dodatne informacije? Pišite nam po e-pošti ali telefonu!